2011-11-tur

Toya er ikke «Turbo-tunga» for ingenting mens Amigo ser ut som et stort spørsmålstegn ….

Bookmark the permalink.