Breton

Breton er den minste av de stående fuglehundrasene.
Rasen kommer opprinnelig fra Frankrike, nærmere bestemt Bretange. De 2 første kom til Norge i 1954 fra Canada. Breton er en liten rase, såvel i størrelse som i antall i Norge. Den skal være kvikk, livlig og våken med energiske, kraftige bevegelser uten å virke tung. Breton kjennetegnes ved sin korte kvadratiske kropp, og den har et meget våkent uttrykk med høyt plasserte ører som forsterker dette inntrykket. Breton kan være i orange og hvit, svart og hvit, leverfarget og tricolor.

Breton egner seg for alle typer fuglejakt, og er en utmerket apportør uten at alt for mye dressur er nødvendig. De har imidlertid en sterk vilje, slik at skikkelig dressur kreves for å kunne få en komplett jakthund, slik som det gjelder for alle stående fuglehunder.

Rasen er lite belastet med sykdommer og arvelige lidelser, med unntak av hofteleddsdysplasi som har vært et problem de siste årene. NBK arbeider bevisst med å få redusert utbredelsen av HD gjennom et avlsprgram.

Hentet fra Norsk Breton Klubb sin hjemmeside

ETON DES PLAINES DE SEPTIMANIE
Vinner av utstillingen til Fransk Breton Klubb 14.august 2011